საიტის საერთო წესები

საიტზე მოქმედებს მარტივი წესები ♥ 1) არანაირი გინება და ლანძღვა! 2) პატივი ეცით ერთმანეთს! 3) პატივი ეცით ადმინისტრაციას!