Ne te retourne pas / უკან არ მოიხედო Ne te retourne pas / უკან არ მოიხედო
Ne te retourne pas / უკან არ მოიხედო
რეჟისორი: მარინა დე ვანი
აღწერა:
ჟანა იწყებს მის სახში უცნაური სცლილებების შემჩნევას. მისი სხეული იწყებს შეცვლას, მაგრამ ირგვლივ