INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE / დამოუკიდებლობის დღე: აღორძინება INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE / დამოუკიდებლობის დღე: აღორძინება
INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE / დამოუკიდებლობის დღე: აღორძინება
რეჟისორი: როლანდ ემერიჰი
აღწერა:
უცხოპლანეტელთა ტექნიკის გამოყენებით დედამიწელებმა შეჰქმნეს სპეციალური პროგრამა პლანეტის დასაცავად.