WWII and Georgians / მეორე მსოფლიო ომი და ქართველები WWII and Georgians / მეორე მსოფლიო ომი და ქართველები
WWII and Georgians / მეორე მსოფლიო ომი და ქართველები
რეჟისორი: თომა ჩაგელიშვილი
მსახიობები:
აღწერა:
მეორე მსოფლიო ომის დროს საქართველო, რომელიც საბჭოთა კავშირის ნაწილს წარმოადგენდა, ფაშიზმის