Wish I Was Here / ნეტა მანდ ვიყო Wish I Was Here / ნეტა მანდ ვიყო
Wish I Was Here / ნეტა მანდ ვიყო
რეჟისორი: ზაკ ბრაფი
აღწერა:
აიდან ბლუმის ისტორია - მსახიობი, მეუღლე და მამა, რომელიც 35 წლის ასაკში კვლავ ცდილობს იპოვოს