ჯაზში მხოლოდ ქალიშვილები არიან / Some Like It Hot ჯაზში მხოლოდ ქალიშვილები არიან / Some Like It Hot
8.3