Tactical Force / ტაქტიკური რაზმი (ქართულად) Tactical Force / ტაქტიკური რაზმი (ქართულად)
Tactical Force / ტაქტიკური რაზმი (ქართულად)
რეჟისორი: ადამ პ.კალტრარო
აღწერა:
სასწავლო დავალება გუნდისთვის LAPD SWAT მიმდინარეობს საშინლად, დაჭერილნი მიგდებულ ანბარში ისინი