Bugünün Saraylısı / დიდი სახლის პატარა დიასახლისი (სერია 1-106) Bugünün Saraylısı / დიდი სახლის პატარა დიასახლისი (სერია 1-106)
Bugünün Saraylısı / დიდი სახლის პატარა დიასახლისი (სერია 1-106)
რეჟისორი: ზია ოზთანი
აღწერა:
ეს სერიალი ამჟამადაც გადაღებაშია. მას იღებენ რეფიტ ჰალიკ კარაიას რომანის მოტივებზე, რომელიც მან